Pasívne bleskozvody

          Jeden z najefektívnejších spôsobov ochrany objektov voči úderu bleskom je klasická inštalácia bleskozvodových tyčí, ktorá sa za dobu svojej existencie viac menej nezmenila. Metóda ochrany spočiva v umiestnení bleskozvodových tyčí na kritických bodoch objektu a ich následné zvedenie a pevné uzemnenie vodičom, dimenzovaným dostatočne na to aby dokázal zviesť špičkový prúd pri zásahu bleskom.  

O tom či je metóda ochrany klasickým bleskozvodom vhodná a ekonomická pre Vašu aplikáciu rozhoduje mnoho faktorov, preto nás v prípade akéhokoľvek dopytu neváhajte kontaktovať.

 

Fotogaléria: Pasívne bleskozvody