Priemyselné inštalácie

Priemyselné elektroinštalácie do 1000 V tvoria veľké percento nami realizovaných projektov. Podielame sa na výstavbe " green field " projektov ale aj na úprave a optimalizácii už existujúcich objektov. Rovnako sa podieľame na presunoch výrobných liniek a strojno technologických zariadení napríklad za účelom optimalizácie materiálových tokov. Neváhajte nás prosím kontaktovať sdopytom v oblasti priemyselných inštalácíi. Zopár príkladov nami realizovaných inštalácií:

  • Osvetlenie výrobných, skladových a kancelárskych priestorov
  • Silová elektroinštalácia
  • Pripojenie strojných zariadení
  • Presuny zariadení
  • Odstraňovanie revíznych závad