Údržba zariadení

Decentralizovaná údržba je dnes už bežnou súčasťou technického úseku v mnohých odvetviach priemyslu. Neponúkame iba samotný výkon požadovaných činností. V prípade záujmu zaradiť IMS Installations do Vášho programu údržby získate:

  • Flexibilný pracovný čas (24/7)
  • Kvalifikovaný personál
  • Komplexnú analýzu stavu
  • Pohotovosť a servis 

 

 

Údržba zariadení

Zanedbaná údržba zariadení