Zabezpečovacie systémy   

  • EPS - Elektrická požiarna signalizácia
  • EZS - Elektrický zabezpečovací systém
  • PTV - Priemyselná televízia (CCTV - Closed circuit television)
  • OEZ - Ozvučenie a evakuačné systémy

 

  • Audio/video vstupne systémy
  • Montáž zariadení  pre detekciu úniku horľavých a toxických plynov
  • Perimetricka ochrana objektov
  • Prístupové systémy
  • Štruktúrovaná kabeláž