elektroinštalácie

Priemyselné elektroinštalácie do 1000 V

tvoria veľkú časť projektov. Podieľame sa na výstavbe green field  projektov ale aj na úprave a optimalizácii už existujúcich objektov. Rovnako sa podieľame na presunoch výrobných liniek a strojno-technologických zariadení napríklad za účelom optimalizácie materiálových tokov. Neváhajte nás prosím kontaktovať s dopytom v oblasti priemyselných inštalácii. Zopár príkladov nami realizovaných inštalácií:

  • Osvetlenie výrobných, skladových a kancelárskych priestorov
  • Silová elektroinštalácia
  • Pripojenie strojných zariadení
  • Presuny zariadení a infraštruktúry
  • Odstraňovanie revíznych závadPRIEMYSELNÉ ELEKTROINŠTALÁCIE


Elektroinštalácia domácností

Elektroinštalácia rodinného domu alebo bytových priestorov realizujeme na základe Vášho dopytu s rešpektom na všetky Vami kladené kritériá. Prácu vykonáva plne kvalifikovaný tím odborníkov schopný flexibilnej adaptácie na zmenu v projekte respektíve návrhu. 


V prípade záujmu nás neváhajte  kontaktovať.