Naše služby

S NAMI ZVLÁDNETE KAŽDÝ PROJEKT

V IMS sa špecializujeme na výstavbu a údržbu moderných elektroinštalačných, slaboprúdových sietí pre oblasť priemyslu, pracovných priestorov a rezidenčných projektov.

Našou filozofiou je dôraz na detail, kvalitu služieb a skutočný partnerský prístup. S nami úspešne zvládnete všetky fázy projektu - od počiatočnej konzultácie a projekčnej prípravy, komplexnú realizáciu riadenú projektovým manažmentom až po servisnú podporu a údržbu.

Klientom ponúkame aj služby manažmentu energií zamerané na racionalizáciu energetickej nákladovosti jednotlivých procesov a ich energetickej efektivity .

  • Projekčná činnosť - Revízie (Odborné prehliadky a odborné skúšky) 
  • Slaboprúdové inštalácie
  • Priemyselná automatizácia
  • Silnoprúdové elektroinštalácie
  • Bleskozvody
  • Priemyselná elektroinštalácia
  • Elektronické zabezpečovacie systémy
  • Domová elektroinštalácia 
  • Kamerové systémy
  • Údržba a servis vyhradených elektrických zariadení