manažment energii

Našim klientom ponúkame aj služby manažmentu energií zamerané na optimalizáciu energetickej nákladovosti jednotlivých výrobných procesov s cieľom odhaliť a eliminovať neželané úniky energií.

Okrem finančnej racionalizácie procesov, sa zameriavame j zameraním na elimináciu energetických

optimalizáciu IoT pre priemysel (zber dát, analýza a optimalizácia procesov a ekosystému )