Projektantská činnosť

Projekčná činnosť

Dobrý elektroprojekt je základom úspechu. 
Zabezpečíme pre vás projekt, realizáciu aj revíziu (OPaOS) elektrických zariadení. 

Dobrý elektroprojekt je prvým predpokladom toho, že všetka kabeláž, zásuvky, vypínače a zariadenia budú fungovať správne a bezpečne. Pri jeho príprave získate prehľad o celkovej dispozícií stavby, rozložení prvkov a ich používaní. Rovnako minimalizuje priestor na komplikácie počas stavby alebo rekonštrukcie, pretože montážnici jasne vedia čo majú robiť.

Samozrejme, bez vypracovaného elektroprojektu nie je možné získať stavebné povolenie a ani skolaudovať stavbu.  

V spolupráci s našimi partnermi vypracujeme projekty elektro od prípojok NN/VN, trafostaníc, bleskozvodov, elektrických inštalácií rodinných domov a bytov až po komplexné systémy a smart inteligentné riešenia v kancelárskych a verejných budovách a v priemyselných objektoch. 

Revízie elektroinštalácií
a zariadení


Poskytujeme komplexné prevedenie a vypracovanie východiskových a periodických OPaOS (revízií) elektrických zariadení:

  • OPaOS (revízie) pevných a dočasných elektroinštalácií
  • OPaOS (revízie) systému ochrany pred bleskom a jeho účinkami (bleskozvody aktívne, pasívne)
  • Datalogging, analýza spotreby elektrickej energie
  • OPaOS (revízie) elektrických spotrebičov a ručného náradia
  • OPaOS (revízie) rozvádzačov, elektrických strojov a zariadení

Kontaktujte nás